Harjoittelija 2016

Tarjoamme kulttuuri- ja taidealan opiskelijoille mahdollisuuden päästä tutustumaan festivaalityön arkeen työharjoittelun puitteissa. Vuodelle 2016 on tarjolla harjoittelupaikkoja mm. viestinnän sekä klassisen musiikin, esittävien taiteiden (tanssi, teatteri, sirkus), Taiteiden yön ja Huvilan ohjelmatuotannon avustavien tehtävien parissa.

Harjoittelujakson pituus on 2-3 kuukautta. Harjoittelu kohdistuu pääasiassa festivaaliaikaan, mutta myös osittain kevääseen ja kesään. Juhlaviikot maksaa yhden kuukauden palkan harjoittelijan oppilaitoksen määrittelemän harjoittelupalkan mukaisesti. Harjoittelijan tulee itse hakea oppilaitokseltaan palkka muulle harjoitteluajalle.

Edellytämme ennen kaikkea hyvää asennetta työntekoon, oma-aloitteisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Englannin kielen sujuva osaaminen, niin suullisesti kuin kirjallisesti on välttämätöntä. Muu kielitaito on eduksi.

Vapaamuotoiset hakemukset ja cv:t pyydetään toimittamaan sähköpostitse ke 16.12.2015 mennessä. Harjoittelijavalinnat tehdään 31.1.2016 mennessä.

Hallintojohtaja Niki Matheson
matheson@helsinginjuhlaviikot.fi