LANG LANG, HANNU LINTU & RSO
1.9.2016

LANG LANG, HANNU LINTU & RSO
1.9.2016

Säätiön hallitus

Helsinki-viikon säätiö on Helsingin kaupungin perustama yleishyödyllinen säätiö, joka toimii Helsingin juhlaviikkojen juridisena taustaorganisaationa. Säätiön päättävänä elimenä on seitsemänjäseninen hallitus, jonka puheenjohtajan ja jäsenet Helsingin kaupunginhallitus nimittää aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

 

Helsinki-viikon säätiön hallitus

Puheenjohtaja
Pekka Mattila, mattila@helsinginjuhlaviikot.fi

Jäsenet
Aino Halonen
Kristiina Kokko
Minerva Krohn
Lasse Liemola
Erkki Perälä
Harri Saksala