LANG LANG, HANNU LINTU & RSO
1.9.2016

LANG LANG, HANNU LINTU & RSO
1.9.2016

Yritysyhteistyö

Pääyhteistyökumppaneitamme ovat:

Elisa    HS    OP_Uusi    RAY

 

Sponsoritason kumppaneitamme ovat:

Accenture          Hotel Indigo          HOK-Elanto

 

Palvelu- ja tuotekumppaneitamme ovat:

AkunTehdas             HEKU               Laakkonen_WEB

 

Micromedia           PunaMusta

 

Fokus: Kiina -ohjelman sponsorit:

China Liangtse            Finnair              Aavi Technologies           Huawei_web

UPM

 

Yritysyhteistyön mahdollisuudet

Helsingin juhlaviikot on yksi Suomen suurimpia kulttuurisponsoroinnin kohteita sekä edelläkävijä yritysyhteistyön rakentamisessa. Juhlaviikkojen yritysyhteistyösopimukset ovat strategisia, pitkäjänteisiä sopimuksia, joista hyötyy niin yritys, yleisö kuin Juhlaviikotkin. Yritysyhteistyö mahdollistaa Juhlaviikkojen monipuolisen ohjelmatarjonnan ja sisältöjen rakentamisen. Yritysyhteistyön avulla Juhlaviikot tavoittaa myös uusia yleisöjä.

Yrityksille Helsingin juhlaviikot tarjoaa imagollisen yhteyden suureen ja arvostettuun festivaaliin. Imagollisen hyödyn lisäksi yritykset voivat hyödyntää Juhlaviikkoja omassa viestinnässään, markkinoinnissaan sekä sidosryhmätyössään. Juhlaviikot tarjoaa myös useita verkostoitumismahdollisuuksia niin yrityksiin kuin kulttuuri- ja taidemaailmaan. Juhlaviikot on oiva kanava luoda ja kehittää uusia kumppanuuksia.

 

Yhteistyömalli

Helsingin juhlaviikkojen yritysyhteistyömalli on kolmitasoinen jakaantuen partneri- ja sponsoritasoihin sekä tuote- ja palvelukumppanuuksiin. Kukin taso tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia, ja kullekin yritykselle räätälöidään kyseisen yrityksen näköinen paketti. Yhteistyötä tehdään tiiviisti ja pitkäjänteisesti.

I
Päätason partnereita ovat Elisa, Helsingin Sanomat, OP-Pohjola ja Raha-automaattiyhdistys.

II
Juhlaviikkojen sponsoritason kumppaneita ovat Accenture, HOK-Elanto ja Restel.

III
Juhlaviikkojen palvelukumppanit ovat Akun Tehdas, Autotalo Laakkonen, HEKU, MicroMedia  ja PunaMusta.

 

Yhteydenotot
Mikäli haluatte mukaan Juhlaviikkojen kumppanijoukkoon, mahdollisuuksista kertoo mielellään Juhlaviikkojen markkinointi- ja viestintäpäällikkö Elina Hankkio (20.7.2015 alkaen), hankkio@helsinginjuhlaviikot.fi