LANG LANG, HANNU LINTU & RSO
1.9.2016

LANG LANG, HANNU LINTU & RSO
1.9.2016

Info

Helsingfors festspel är den största universalfestivalen i Finland. Festspelen arrangeras i månadsskiftet augusti-september och har som sin uppgift att låta alla helsingforsare komma i åtnjutande av konst.

Helsingfors Festspel arrangeras 14.-30.8.2015.
Konstens Natt arrangeras 20.8.2015

– År 2014 hade Helsingfors festspel över 230 000 besökare.

– Festspelen 2014 omspände musik från klassiska tongångar till världsmusik, samt cirkus, dans, teater, program för barn, film och cityevenemang.

– Helsingfors festspel är en av de fyra huvudarrangörerna för festivalen för ny musik Musica nova Helsinki och svarar för koordineringen av evenemanget.

– Festspelens bakgrundsorganisation är Stiftelsen Helsingforsveckan som grundats av Helsingfors stad.

– Det beslutande organet i Stiftelsen Helsingforsveckan är styrelsen, som väljs för en tvåårsperiod av Helsingfors stadsstyrelse.

Verksamhetsledarens hälsning »

 

Helsingfors festspel har förärats utmärkelsen EFFE Label 2015–2016.

EFFE