Vuoden 2015 Taiteiden yössä on jälleen satoja yllätyksellisiä, hurmaavia ja oivaltavia tapahtumia. Jos haluat vielä ilmoittaa tapahtuman Taiteiden yön ohjelmaan, lähetä ohjelmaehdotuksesi osoitteeseen taiteidenyo@helsinginjuhlaviikot.fi

Muistathan, että tapahtumajärjestäjä on tapahtumansa vastuullinen tuottaja ja huolehtii itse tapahtuman järjestelyistä, turvallisuudesta sekä tarvittavien lupien ja ilmoitusten hoitamisesta.

Under Konstens natt 2015 förvandlas staden igen till skådeplats för hundratals konstevenemang, föreställningar och överraskningar. Om du ännu vill anmäla ditt evenemang till programmet, kan du kontakta taiteidenyo@helsinkifestival.fi

Kom ihåg att varje arrangör är ansvarig producent för sitt evenemang och ansvarar själv för arrangemangen och säkerheten samt för nödvändiga tillstånd och anmälningar.

The Night of the Arts 2015 is again transforming Helsinki into a stage of hundreds of cultural events, performances and surprises. If you still want to take part on the Night of the Arts programme, please contact taiteidenyo@helsinkifestival.fi

Please remember, that as the event organiser, you will be responsible for producing the event, including all practical arrangements, safety and security as well as any permits and notifications required.

tekija_kuva